Start » Sociala projekt i Sverige

Sociala projekt i Sverige

I Sverige pågår det ständigt massor av olika sociala projekt, vars syften ofta är att stötta personer från socialt utsatta grupper. Det kan handla om ungdomsverksamhet eller att man ger stöd till personer som nyligen anlänt till Sverige. En del sociala projekt syftar också till att stödja olika projekt utomlands. Medborgarskolan i Stockholm är en av alla institutioner som arbetar mycket med sociala projekt. De har bland annat hjälpt studenter att spela in en skiva, vars intäkter gick till en skola för flickor i Kenya. Medborgarskolan strävar också efter att öka kunskapen om olika kulturer, och har varit involverade i till exempel ett musikprojekt som syftade till att förena den bolivianska kulturen med den svenska.

Sociala projekt gör ofta stor nytta för integration och framtidstro

Sociala projekt kan göra nytta

Att bedriva olika typer av sociala projekt kan göra stor nytta för hela samhället. Integration är en av Sveriges viktigaste frågor just nu, och att integrera människor från olika kulturer genom musik, konst, idrott och annan verksamhet kan faktiskt fungera alldeles utmärkt. Det är viktigt för människor att mötas och dela intressen, särskilt om de inte hade kommit i kontakt med varandra annars. Sociala projekt av den här typen motarbetar främlingsfientlighet och får folk att känna sig som en del av det samhälle de lever i.

I Stockholm så har Fryshuset var ett av de mest framgångsrika sociala projekten under de senaste 20 åren. Fryshuset ligger söder om söder och har varit en samlingsplats för unga sedan början på 90-talet. Idag bedriver Fryshuset sociala projekt på flera håll i Sverige och Skandinavien, bland annat Malmö, Danmark, Skärholmen och Göteborg. Förutom att de har ett stort fokus på ungdomskultur så bedriver Fryshuset projekt inom arbete och entreprenörsskap, skolor och något som de kallar föredöme och framtidstro. Man kan under en vecka ta del av både musik, teater, idrott och olika typer av seminarier på Fryshuset, och även skapa sina egna projekt om man har en bra idé.